ตรวจสอบรายชื่อนักวิ่งที่ AKSORN MINIMARATHON 2019
พิมพ์ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ BIB

ตรวจสอบรายชื่อนักวิ่งแต่ละรุ่น :

Update วันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 13.18 น.
ประเภท
เพศ
กลุ่มอายุ
รายชื่อ(pdf)
ระยะทาง 3.5 กม.
ชาย-หญิง อายุ 4 - 9 ปี
อายุ 10 - 15 ปี
อายุ 16 - 25 ปี
อายุ 26 - 39 ปี
อายุ 40 - 55 ปี
อายุ 56 ปีขึ้นไป
runner3k-04.pdf runner3k-10.pdf runner3k-16.pdf runner3k-26.pdf runner3k-40.pdf runner3k-56.pdf
ระยะทาง 5 กม.
ชาย-หญิง อายุ 4 - 9 ปี
อายุ 10 - 15 ปี
อายุ 16 - 25 ปี
อายุ 26 - 39 ปี
อายุ 40 - 55 ปี
อายุ 56 ปีขึ้นไป
runner5k-04.pdf runner5k-10.pdf runner5k-16.pdf runner5k-26.pdf runner5k-40.pdf runner5k-56.pdf
ระยะทาง 10.5 กม.
ชาย-หญิง อายุ 4 - 9 ปี
อายุ 10 - 15 ปี
อายุ 16 - 25 ปี
อายุ 26 - 39 ปี
อายุ 40 - 55 ปี
อายุ 56 ปีขึ้นไป
runner10k-04.pdf runner10k-10.pdf runner10k-16.pdf runner10k-26.pdf runner10k-40.pdf runner10k-56.pdf

หมายเหตุ : ผู้สมัครไม่มีรายชื่อ สามารถติดต่อได้ที่
  • อ.เกรียงศักดิ์ ไชยภาพ : 081-4667576
  • อ.วีรวัฒก์ นิลโมจน์ : 063-6971414
  • อ.ไพรสุดา หมั่นหาดี : 084-728-8884
  • อ.นงค์นุช สมุทรดนตรี : 090-983-9400
  • โรงเรียนอักษรศึกษา โทร. 038-428938
  • โรงเรียนอักษรพัทยา โทร. 038-374532
  • โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ โทร. 038-412118
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา โทร. 038-415611 038-415622 ต่อ 118
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ บ้านฉาง ระยอง โทร. 038-604741 038-604742